Chương trình đào tạo

20/04/2021

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIỂM TOÁN Ngành đào tạo: Kiểm toán Mã số: 7340302 Loại hình đào tạo: Chính quy Nội dung chương trình: Số TT Mã học phần

20/04/2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN Ngành đào tạo: Kế toán Mã số: 7340301 Loại hình đào tạo: Chính quy Nội dung chương trình: Số TT Mã học phần