Chi bộ

Chi bộ với công tác phát triển Đảng trong đội ngũ chi thức trẻ và trong sinh viên của FBU

Năm 2017 Chi Bộ khoa KTKT được thành lập trực thuộc Đảng Bộ Trường Đại Học Tài chính Ngân Hàng Hà Nội do đồng chí Mai Thị Kim Hoàng được bổ nhiệm là Bí thư chi bộ, từ ban đầu có 10 Đảng viên hiện nay số Đảng Viên thuộc Chi bộ Khoa KTKT là 22 Đảng viên, Số Đảng viên luôn biến động do sự có sự chuyển sinh hoạt công tác Đảng đi và đến của các Đảng viên là sinh viên. 

Công tác phát triển đảng viên mới, là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nội dung căn bản trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, Đảng Bộ trường ĐH Tài chính ngân hàng nói chung và Chi bộ Khoa KTKT nói riêng có nhiều giải pháp thu hút, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng tri thức trẻ và trong sinh viên FBU.

Nhận thức sâu sắc việc nâng cao chất lượng của đội ngũ, trẻ hóa và tăng cường đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển là hết sức cần thiết. Trong những năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính ngân hàng HN luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, và nhiệm kỳ lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra: “ …Mỗi năm kết nạp 20 – 25 đảng viên mới, trong đó 70% là sinh viên ưu tú”, Chi Bộ khoa KTKT đã thường xuyên quan tâm đến công tác này. Hàng tháng trong phiên họp thường kỳ của Chi bộ luôn có nội dung về công tác phát triển đảng. Chi bộ luôn Chỉ đạo liên chi đoàn khoa KTKT xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra chỉ tiêu phát triển Đảng, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là sinh viên để xem xét kết nạp Đảng. Định kỳ Chi bộ tiến hành kiểm tra các chi  đoàn, trong đó có kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu của chi bộ đề ra. Và công tác phát triển Đảng, được xem là một trong những tiêu chí quan trọng, bắt buộc để đánh giá, xếp loại Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mỗi năm, Đoàn trường lựa chọn, giới thiệu Đoàn viên CBGV trẻ, sinh viên đi học các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng, chi bộ khoa KTKT lúc nào cũng có lực lượng sinh viên đi học cảm tình Đảng đông nhất, mỗi đợt có khoảng 25 đến 30 Đoàn viên sinh viên (chiếm 30% đến 35% tổng số Đoàn viên được cử đi học cảm tình Đảng của toàn trường). Tiếp tục bồi dưỡng nguồn Đoàn viên ưu tú đó, Chi bộ luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các đối tượng Đảng phấn đấu theo tiêu chuẩn kết nạp, thực hiện các trình tự, hồ sơ,  để xem xét kết nạp Đảng. Do đó, 4 năm gần đây, mỗi năm chi Bộ Khoa KTKT có từ 5 đến 10 sinh viên được kết nạp vào Đảng.

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên tri thức trẻ và trong sinh viên, Chi bộ  đã chỉ đạo Liên chi đoàn quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trẻ phát huy khả năng của mình. Với vai trò nòng cốt, Chi bộ tăng cường tổ chức các hoạt động, các phong trào cho SV tham gia. Bên cạnh các hoạt động có tính bề nổi như văn hóa, văn nghệ, từ thiện, Tình nguyện…, Chi bộ đã tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc của từng đối tượng, như: Đoàn viên thanh niên, SV tích cực tham gia học tập, nghiên cứu khoa học; tự học, tự bồi dưỡng, Tổ chức các cuộc thi Ngôi Sao Kế toán – Kiểm toán,  thi “Rung chuông vàng”, “Sinh viên nghiên cứu khoa học”… để Đoàn viên thanh niên, SV có cơ hội tham gia.

Các phong trào hoạt động là môi trường thuận lợi để Đoàn viên thanh niên, SV tôi luyện, trưởng thành, khẳng định được bản thân. Nhờ vậy, mỗi ĐVTN, SV bộc lộ được khả năng, ý chí, phẩm chất chính trị của mình. Thông qua các hoạt động, tổ chức đã phát hiện những nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp, đặc biệt là những ĐVTN là (CBGV), tích cực trong hoạt động chuyên môn, những SV tích cực học tập, tham gia ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, tham gia các hoạt động bề nổi. Số lượng đoàn viên ưu tú được Liên chi đoàn giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng ngày càng tăng  

Sau khi được tham gia lớp cảm tình Đảng, để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi CBGV, SV phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, tư cách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, CBGV phải tích cực rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, được quần chúng tín nhiệm; sinh viên phải tu dưỡng về đạo đức, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, gương mẫu đi đầu trong công tác Đoàn, công tác Câu lạc bộ, tích cực trong các phong trào của SV. 

Căn cứ vào những tiêu chuẩn kết nạp Đảng đã được Đảng Bộ định lượng cụ thể, từ năm 2017 đến 2021, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng của Chi bộ khoa KTKT ngày càng tăng. Đây là một kết quả đáng mừng mà Chi Bộ đã được Đảng bộ nhà trường ghi nhận và đánh giá cao.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng nên đã tạo ra một không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể CBGV và SV, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường là “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng nhà trường phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. 

Trong nhiệm kỳ này, để công tác phát triển Đảng đạt thêm nhiều kết quả mới, Chi Bộ khoa KTKT tiếp tục xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và quan trọng hành đầu; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng về ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, SV; luôn quan tâm chỉ đạo Liên chi đoàn, Các Chi đoàn Sinh viên trong việc tạo điều kiện cho CBGV, SV phát huy khả năng, tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào, tạo ra nhiều hoạt động để quần chúng được thể hiện, rèn luyện mình và được cống hiến. Qua đó rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; ý thức, trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng. Đồng thời rà soát chặt chẽ, chính xác, khách quan các tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên mới; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Chi bộ đối với việc bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong công tác phát triển Đảng, có tổng kết đánh giá để làm tốt hơn công tác này.

Cùng với kinh nghiệm, giải pháp nêu trên để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng tri thức trẻ và trong sinh viên là để sinh viên chủ động có hướng phấn đấu rèn luyện. Muốn làm tốt vấn đề này, Chi bộ cần chú trọng vai trò định hướng cho sinh viên, tạo môi trường rèn luyện, đặt ra các tiêu chí để sinh viên phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, xây dựng phong trào, hoạt động đoàn, hội lớn mạnh, mở rộng mô hình, câu lạc bộ để sinh viên có môi trường rèn luyện, khẳng định bản thân. Chi bộ có sinh viên cử đảng viên là sinh viên về tham gia quản lý tại các câu lạc bộ, nhóm để định hướng tư tưởng và động viên những quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các chi bộ của Đảng bộ trường cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Đoàn trường, Đoàn trường làm tốt công tác phát triển bồi dưỡng giới thiệu cho Chi bộ những gương mặt Đoàn viên, sinh viên tiêu biểu, Giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu để nâng cao chất lượng Đảng viên tri thức trẻ và sinh viên.

Bí thư chi bộ

Mai Thị Kim Hoàng

Ảnh Đ/C Bí thư Đảng bộ Phạm Ngọc Ánh chụp với các Đ/C Đảng viên trẻ chi bộ KTKT tại Đại hội chi bộ lần thứ 2 khoa KTKT nhiệm kỳ 2020-2022

Ảnh chi bộ KTKT chụp tại Đại hội chi bộ lần thứ 2 khoa KTKT nhiệm kỳ 2020-2022

Ảnh Các Đ/C Đảng viên trẻ chi bộ KTKT chụp tại Đại hội chi bộ lần thứ 2 khoa KTKT nhiệm kỳ 2020-2022

Ảnh chi bộ KTKT chụp với các Đ/C Đảng viên mới Khóa 6 tại lễ kết nạp ĐV

Ảnh chi bộ KTKT chụp tại với Đ/C Đảng viên mới Khóa 3 tại lễ kết nạp ĐV

Ảnh các Đ/C Đảng viên mới Khóa 3 tại lễ kết nạp ĐV

Các tin liên quan