Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2020 -2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

 

  1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

– Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh

– Hệ đào tạo Đại học chính quy có các ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

– Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính có các ngành: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

– Hệ đào tạo liên kết với đại học Birmingham City.

  1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN

– Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp Đại học theo quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Đại học chính quy: Thí sinh dự xét tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

XEM CHI TIẾT: THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020-2021

Các tin liên quan