Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

(Ký hiệu trường: FBU)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

 

  1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

– Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh

– Hệ đào tạo Đại học chính quy có các ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

– Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính có các ngành: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

– Hệ đào tạo liên kết với đại học Birmingham City.

  1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN

– Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp Đại học theo quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Đại học chính quy: Thí sinh dự xét tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. TỔNG CHỈ TIÊU NĂM 2020 (Dự kiến)

* HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHÍNH QUY: 500
– Tài chính – Ngân hàng                         350
– Kế toán tài chính                                  50
– Quản trị kinh doanh                             100
* HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 1.500
– Tài chính                                                270
+ Chất lượng cao                                     30
– Ngân hàng                                             230
+ Chất lượng cao                                     30
– Kế toán tài chính                                    350
+ Chất lượng cao                                     30
– Quản trị kinh doanh                               220
+ Chất lượng cao                                     30
– Kinh doanh thương mại                         50
– Công nghệ thông tin                              80
– Kiểm toán                                              50
– Ngôn ngữ Anh                                       50
– Luật kinh tế                                            80
* HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 200
– Tài chính – Ngân hàng                                                 100
– Kế toán tài chính                                                          100
* HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY: 480
– Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh quốc tế                             120
– Thạc sỹ ngành Quản trị và Tài chính                                        120
– Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế                                         120
– Cử nhân ngành Tài chính quốc tế                                             120

  1. PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN & XÉT TUYỂN

 Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn tập và thí sinh dự thi tuyển tại trường tại Hà Nội

Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính quy nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn tập và thí sinh dự thi tuyển tại trường tại Hà Nội.

Hệ đào tạo Đại học chính qui nhà trường  xét tuyển theo kết quả thi THPT 70%  tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu.

+  Các tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; C04.

+  Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên và theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GDĐT

+ Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 và có hạnh kiểm khá trở lên

  1. PHẠM VI TUYỂN SINH

Nhà trường được phép tuyển sinh trong cả nước theo qui định của Bộ GD&ĐT

  1. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  1. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ

– Lệ phí xét tuyển và thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Học phí:

+  Đối với đào tạo Thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/1 tín chỉ;

+  Đối với đào tạo Đại học chính quy: 600.000 VNĐ/1 tín chỉ;

+ Đối với đào tạo Đại học chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ/1 tín chỉ

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội.

* Website: wwwfbu.edu.vn          Facebook: Trường ĐH TC-NH Hà Nội        

* Địa chỉ: 136 đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

* Điện thoại: 02.437931340; 0986046776; 0972727280; 090468766; 0968938840;  01247242752; 0973442189; 0906080116; 0989647874

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh: thông báo tuyển sinh năm 2020

Các tin liên quan